Potens Apoteket

Vanliga frågor

Potensapoteket säljer produkter från Ajanta, Kamagra, Vidalista och
Cenforce. Dessa erbjudna Potensmedlen är av högsta kvalitet

Vi handlar våra Potensmedel av ett företag som representerar Ajanta i Europa så det

eliminerar risken av kopior. Vidare så följer vi noga upp de kvalitetsrapporter som tillsänds

oss.

Ja våra Potensmedel genomgår regelbundna kvalitetskontroller

Det innebär en snabbare och säkrare leverans. Det finns många utländska websidor som säljer potensmedel. Ibland kommer inte produkten fram, antingen kan ni ha blivit lurade eller att leveransen stoppats av tullen.

Ni kan se på hemsidan om tex språket inte känns rät,t kanske är det en google översättning.

Hos oss kan du alltid få support, skicka bara ett mail och vi svarar alltid inom 24 timmar.

Ni kan också ringa nummret på hemsidan, kan vi inte svara så ringer vi tillbaka.

För många potensmedel, till exempel Viagra, krävs det ett recept om du vill handla på ett vanligt svenskt apotek. Eftersom vi anser att alla ska ha rätt till ett väl fungerande sexliv, så säljer vi våra produkter receptfritt online. Lika viktigt är, att du som en myndig person, har rätt att själv få bestämma över ditt eget liv. Dessutom slipper du som kund hos oss, att gå till doktorn och känna olust, när han vill att du ska berätta om dina potensproblem.

Du får dina produkter i en diskret förpackning, utan någon synlig avsändare. Detta uppskattas av våra Potensmedelskunder

Att ge behandling via tabletter och gel är  numer vanligast vid behandling av impotens. De glatta musklerna, dvs de muskler som inte styrs av viljan, som bland annat finns i våra kärlsystem har stor betydelse. Detta då kväveoxiden får den muskulaturen att slappna av och därmed kärlen att vidga sig. Detta ökar mängden cGMP i vävnaderna. Normalt bryts cGMP ned av enzymet fosfodiesteras V. Stora studier har visat att upp emot 80% av patienter med ED svarar bra på läkemedel som hämmar fosfodiestras V (PDE-5-hämmare). Så problemet är alltså att PDE-5 bryter ned det ämne cGMP som får musklerna att slappna av runt blodkärlen som förser penis med blod.

Potensmedlen fungerar då som en nedbrytare av fosfodiestras V. Blodfödet kan då öka till penis.

Erektil dysfunktion (ED) indelas i fyra huvudgrupper:
 

Ÿ  Endokrina sjukdomar – hormonrelaterade problem

Ÿ  Vaskulär insufficiens – blodfödet till penis, här kommer våra potensmedel in!

Ÿ  Neurologisk dysfunktion – tex ryggmärgsskador, problem med signalering

Ÿ  Psykogen impotens – tex prestationsångest

Vissa läkemedel (hjärt-kärl) kan också orsaka impotens. De flesta patienter är dock observanta och registrerar själva om erektionssvikt uppträder i anslutning till insättande av medicin. Antidepressiva samt neuroleptika kan ge erektions- samt ejakulationsstörningar.

För lite blodcirkulation.

Det är ett tillfödesproblem, dvs det kommer inte tillräckligt med blod till penis.

Blodfödet måste öka 25-30 gånger för att en bra stånd ska hållas, det ställer stora krav på kärlsystemet.

Tre av fyra män med kroppsligt betingad ED har någon typ av kärlsjukdom typ åderförkalkning, många av dessa patienter är diabetiker eller rökare.

Bakgrund impotensproblem

De 2 mest vanliga orsakerna är antingen ett minskat blodflöde till penis vilket oftas beror på en kärlsjukdom , en stor del av de som drabbas är oftast diabetiker eller rökare. Den andra vanliga orsaken kan vara ett sjunkande testesteron värde som kommer med åldrandet.